144463170895331
 
  • Piotr Mechlinski

Raport: World Happiness Report 2020
Pandemia Covid-19 odbiła się na naszym emocjonalnym samopoczuciu. Tegoroczny World Happiness Report ujawnia, że pandemia wzmogła w 2020 roku uczucie smutku i niepokoju na całym świecie. Ochrona życia i środków utrzymania była najwyższym priorytetem. Wysoki poziom zaufania odegrał kluczową rolę w ochronie zdrowia i szczęścia Finlandii podczas pandemii. Tegoroczny World Happiness Report ujawnia, że pandemia wzmogła w 2020 roku uczucie smutku i niepokoju na całym świecie. w rankingu czwarty rok z rzędu.


https://worldhappiness.report/ed/2021/


The Covid-19 pandemic has taken a toll on our emotional wellbeing. This year's World Happiness Report reveals that the pandemic heightened feelings of sadness and worry on a day-to-day basis across the globe in 2020. Protecting lives and livelihoods has been a top priority. High levels of trust have been instrumental in protecting the health and happiness of Finland throughout the pandemic. Finland has topped the ranking for the fourth year in a row.


https://worldhappiness.report/ed/2021/

5 wyświetlenia0 komentarz